BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2021 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na rok 2021 załącznik 1.27MB PDF)

(wersja dla czytnika ekranu do planu kontroli na rok 2021 171.58kB PDF)


Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli załącznik PDF 479kB)

(wersja dla czytnika ekranu do regulaminu postępowań kontroli 328kB PDF)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu) ( PDF164.31kB)

KO.1711.01.2021
z 04.03.2021 rok (PDF 1.08MB)
2

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu) (PDF 186.07kB)

KO.1711.03.2021
z 04.03.2021 rok (PDF 1.23MB)
3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu) (PDF 2.08MB)

KO.1711.04.2021
z 31.03.2021 rok (PDF 233.98kB)
4

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu) (PDF 151.51kB)

KO.1711.05.2021
z 17.03.2021 rok (PDF 994.41kB)
5

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2021
z 02.06.2021 rok
6

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)(PDF 994.41kB)

KO.1711.07.2021
z 07.04.2021 rok (PDF 151.51kB)
7

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2021
z 17.05.2021 rok
8

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2021
z 21.05.2021 rok
9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2021
z 16.06.2021 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2021
z 01.09.2021 rok
11

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2021
z 08.10.2021 rok
12

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2021
z 27.09.2021 rok
13

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2021
z 17.11.2021 rok
14

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2021
z 17.01.2022 rok
15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.16.2021
z 29.11.2021 rok
16

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.17.2021
z 29.11.2021 rok
17

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.18.2021
z 17.01.2022 rok
18

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.19.2021
z 17.12.2021 rok
19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.20.2021
z 25.01.2022 rok
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-09-15 09:32
  • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-28 11:10

drukuj całą stronę

Banery