BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 673/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
zbycia samochodu osobowego marki SKODA FELICIA rok produkcji 1996.
Uchwała Nr 674/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
zakupu towarów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-27 14:50
Uchwała nr 675/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
zakupu pasków odblaskowych dla uczniów pierwszych klas z terenu powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 677/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.570.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2004r.
Uchwała Nr 678/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą dla Małych Robót na wykonanie remontu sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno­-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowanego przez Bank Światowy.
Uchwała Nr 679 /2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 września 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na remont sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowanego przez Bank Światowy.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-28 12:52

Banery