BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 720/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania wydawnictwa multimedialnego Maksymilian Jackowski przez firmę Telenowa Sp. z o.o.
Uchwała Nr 721/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej z zapleczem i boiskami sportowymi Szkoły Średniej w Swarzędzu - III etap.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-19 10:10
Uchwała Nr 722/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem i boiskami sportowymi Szkoły Średniej w Swarzędzu - III etap.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 723/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę szaf metalowych 4-segmentowych do szatni dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-11-02 11:36

Uchwała Nr 724/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Czerwonak.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-19 12:24
Uchwała Nr 725/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w ODZ Mosina.
Uchwała Nr 726/2004
Zarządu Powiptu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
upoważnienia Pana Romana Samcika dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych odbywających się w roku 2004/2005.
Uchwała Nr 727/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii do Uchwał Rady Powiatu Grodziskiego dotyczących zmian kategorii dróg.
Uchwała Nr 728/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Uchwała Nr 729/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego wynajęcia sali sesyjnej dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na spotkanie Dyrektorów/Naczelników Wydziałów Komunikacji w związku z uruchomieniem centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych pojazdów.
Uchwała Nr 730/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 października 2004r.
 
w sprawie:
finansowego wsparcia obchodów jubileuszu 20-lecia zespołu "Siekieracy".

Banery