BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 745/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.
Uchwała Nr 746/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody Przedsiębiorcy "HAVE" Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Sp. z o.o. z siedzibą 59-220 Legnica ul. Działkowa 38 na ułożenie linii światłowodowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 747/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę 50 szafek metalowych dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 748/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 29.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 749/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę sprzętu komputerowego, radiotelefonów, skanera oraz aparatów cyfrowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-06 12:05
Uchwała Nr 750/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych i niszczarki dokumentów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 751/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Stęszew.
Uchwała Nr 752/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12 pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a Zespołem Szkół Nr 2 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 753/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2004r.
 
w sprawie:
zakupu nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego "Wpisani w historię".

Banery