BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 771/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 772/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych
i niszczarki dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Uchwała Nr 773/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-06 11:31
Uchwała Nr 774/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-13 11:54

Uchwała Nr 775/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwała Nr 779/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-13 13:41
Uchwała Nr 781/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 listopada 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharu dla najlepszego zawodnika podczas I Mistrzostw Polski Polo.

Banery