BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 782/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i innych publikacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-08 13:54
Uchwała Nr 783/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-09 11:35
Uchwała Nr 784/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Dopiewo.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-09 12:48
Uchwała Nr 785/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 786/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo­-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański w 2004r.
Uchwała Nr 787/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 788/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na zakup nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego" Osobliwości przyrodnicze w fotografii".
Uchwała Nr 789/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.
Uchwała Nr 790/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach".
Uchwała Nr 792/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zakupu słodyczy dla uczestników VII Otwartej Wigilii Bożego Narodzenia w Swarzędzu.

Banery