BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXV/229/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2005r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2005.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dopiewo z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 16.500 zł (słownie szesnaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącą 75% kosztów realizacji zadania, na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Gminą Dopiewo w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powyższych środków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXV/229/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 stycznia 2005r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2005.

Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania pomocy finansowej z budżetu powiatu poznańskiego w roku 2005 w kwocie 16500 zł gminie Dopiewo na dofinansowanie kosztów połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w wymiarze 2 kursów dziennie. Powyższa pomoc stanowi kontynuację realizacji zadania, na które w ubiegłym roku przeznaczono 15.000 zł.
Rada upoważnia jednocześnie Zarząd Powiatu do zawarcia stosownego porozumienia z gminą Dopiewo określającego zasady przekazania i rozliczenia powyższych środków.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-02-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-02-02 12:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 14:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4185
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-10 14:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21