BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 869/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pl. Przemysława 9.
Uchwała Nr 870/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 871/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych (3 części).
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-02-17 13:01

Uchwała Nr 872/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.  

w sprawie:
zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 873/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.
 
w sprawie:
podziału środków na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w 2005 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 874/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

w sprawie:
powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 875/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

w  sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Kórnik.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-02-24 13:57
Uchwała Nr  876/2005
Zarządu Powiatu  Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.
 
w sprawie:
uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Uchwała Nr 877/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lutego 2005r.

 w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery