BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/249/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Bolechowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyłącza się z Zespołu Szkół im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Zasadniczą Szkołę Zawodową realizującą kształcenie w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVIII/249/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

Wyłączenie z Zespołu Szkół w Bolechowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej uczniów w budynku w Murowanej Goślinie umożliwi dokonanie zmian w składach zespołów szkół. Z powodu małego naboru w zeszłym roku (oraz jeszcze gorszej prognozy na rok obecny) do szkół licealnych funkcjonujących w Murowanej Goślinie, będących częścią składową Zespołu Szkół w Bolechowie, zasadne jest dalsze ich funkcjonowanie wyłącznie w Bolechowie. Do pomieszczeń w Murowanej Goślinie planuje się wprowadzić oddziały technikum i szkoły policealnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, funkcjonujące do tej pory w obiektach nie będących własnością powiatu - w Owińskach. Planowane jest również uruchomienie klasy I i II Technikum Uzupełniającego.
Ze względu na fakt, iż w Murowanej Goślinie kształcenie zawodowe może rozwijać się na różnych poziomach, funkcjonowanie tam zasadniczej szkoły zawodowej obok innych kształcących zawodowo będzie racjonalne. Wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze struktury Zespołu Szkół w Bolechowie umożliwi poprzez podjęcie kolejnej uchwały włączenie jej do Zespołu Szkół w Rokietnicy.
Zmiany nie spowodują utraty pracy przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Nie będzie również dodatkowych kosztów związanych z proponowanymi zmianami, nastąpi jedynie przesunięcie środków finansowych pomiędzy budżetami szkół.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-02 13:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 14:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12097
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40