BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Włącza się do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy Zasadniczą Szkołę Zawodową, realizującą kształcenie w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.
2. Pod względem organizacyjno-prawnym szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

§ 2. Organizację szkoły określi statut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.09.2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVIII/250/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w Murowanej Goślinie do Zespołu Szkół w Rokietnicy spowoduje, że pod jednolitym kierownictwem znajdą się szkoły oferujące kształcenie zawodowe w tej części powiatu. Do Murowanej Gośliny przeniesione zostaną oddziały technikum i szkoły policealnej kształcące do tej pory w Owińskach w obiekcie nie będącym własnością powiatu. Siedzibą znacznie dogodniejszą dla tych szkół jest Murowana Goślina. Z tego terenu pochodzi bowiem połowa uczniów dojeżdżających do szkół w Owińskach. Planowane jest również uruchomienie klasy I i II Technikum Uzupełniającego. Takie usytuowanie szkół wzajemnie uzupełniających się ofertami edukacyjnymi zwiększa szanse uczniów z terenu Gminy Murowana Goślina na ciekawy zawód i pracę po ukończeniu szkoły. Duże doświadczenie dyrekcji ZS Rokietnica i nauczycieli kształcących w szkołach wchodzących w jej skład uzasadnia włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej do tego zespołu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-02 13:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 15:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12099
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40