BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/257/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: powierzenia Gminie Pobiedziska zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U z 2004 Nr 214 poz. 1806), w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, ze zmianami: Dz. U. z 2004 Nr 273 poz. 2703) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Pobiedziska zadań Powiatu z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta. Przekazanie zadań dotyczy części zadań wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. ze zmianami: Dz. U. z 2004 Nr 273 poz. 2703). Szczegółowy zakres przekazanych zadań oraz zasady rozliczeń z tego tytułu określone zostaną w zawartym porozumieniu.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Pobiedziska w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
Do Uchwały Nr XXVIII/257/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

W roku 1991 zostały spisane porozumienia, pomiędzy Wojewodą Poznańskim Włodzimierzem Łęckim a Zarządami Miast i Gmin w Buku, Kostrzynie, Kórniku, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Stęszewie, Swarzędzu, nt. prowadzenia spraw i wydawaniu decyzji administracyjnych m.in.:
1. wykonywania funkcji zarządu drogi na drogach wojewódzkich w granicach administracyjnych miast,
2. wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego,
3. naliczanie opłat z tytułu zajmowania pasa drogowego,
4. orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego w razie jego naruszenia. Porozumienia te obowiązują do dziś.
Ponieważ część dróg wojewódzkich na terenie miast Powiatu w roku 1999 po wprowadzeniu ustawy reformującej administrację publiczną, a także na podstawie ustawy o drogach publicznych, nie spełniały kategorii drogi wojewódzkiej zostały przekwalifikowane do kategorii drogi powiatowej i przekazane zarządcy - Zarządowi Powiatu Poznańskiego.
Ze względu na potrzebę aktualizacji niektórych punktów, a także w celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania ww. drogami w granicach miast niezbędne jest spisanie nowych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Burmistrzami Miast.
Podjęcie niniejszej uchwały, umożliwi zawarcie stosownego Porozumienia z Gminą Pobiedziska, określającego zasady realizacji zadania.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-02 14:14
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12111
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:27