BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/261/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Poznański prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym Gminie Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 i 3, art. 7a, art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przekazanie przez Powiat Poznański Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, z dniem 1 września 2005 r.

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tamowo Podgórne w sprawie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym określającego zasady i warunki na jakich nastąpi przekazanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVIII/261/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

W dniu 18 kwietnia br. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienie (fax) informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym przez Gminę na zasadzie zawarcia w tej sprawie porozumienia.
Ze względu na fakt, iż liceum mieści się w budynku gminy, w którym funkcjonuje gimnazjum, zasadne jest, aby obie szkoły były zarządzane przez jednego dyrektora i prowadzone przez jeden organ. Funkcjonowanie 2 jednostek tworzy niepotrzebne koszty dla każdej z nich poprzez istnienie osobnych księgowości, sekretariatów, bibliotek itp. Gmina Tarnowo Podgórne prowadząc zespół szkół ma także większe szanse na skłonienie absolwentów swojego gimnazjum do kontynuowania nauki w liceum.
Przyjęcie uchwały będzie także realizacją Stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2003 o lokalizowaniu placówek oświatowych w obiektach będących własnością powiatu. Ponieważ Powiat Poznański nie przejmie obiektu w Tarnowie Podgórnym na prowadzenie szkoły, właściwszym rozwiązaniem jest przekazanie liceum ogólnokształcącego do prowadzenia gminie.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-02 14:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 12:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12114
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43