BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/266/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2005r.

 

w sprawie: przekształcenia prowadzonych przez Powiat Poznański dotychczasowych szkół policealnych i pomaturalnych w szkoły policealne nowego typu.

Na podstawie art. 2c ust. 5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy, wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. prowadzone przez Powiat Poznański dotychczasowe szkoły policealne i pomaturalne w szkoły policealne, o których mowa wart. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Organizację szkół określą statuty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/266/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

Reforma oświaty przeprowadzana w Polsce spowodowała konieczność dostosowania dotychczas działających szkół ponadpodstawowych do nowej struktury. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego przewidują jako zamknięcie reformy przekształcenie dotychczasowych szkół policealnych i pomaturalnych, w nowe typy szkół ponadgimnazjalnych, nazwane w ustawie o systemie oświaty szkołami policealnymi. Szkoły policealne będą miały okres kształcenia nie dłuższy niż 2,5 roku (zależnie od rodzaju zawodu), a naukę będą mogły w nich pobierać osoby posiadające wykształcenie średnie.
Podjęcie uchwały o przekształceniu tych szkół nie wymaga opinii innych organów. Przekształcenie nastąpi z dniem 1 września 2005 roku, jednak, aby poinformować chętnych do nauki w tym typie szkoły, uchwała przekształcająca szkoły powinna być podjęta wcześniej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.06.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-07 12:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 14:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6315
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 15:26