BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1105/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę drukarek i innych części teleinformatycznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 13:23
Uchwała Nr 1106/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2005r.

  w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego"
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-09-08 13:42
Uchwała Nr 1107/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Murowana Goślina na najem pomieszczeń w budynku przedszkola.
Uchwała nr 1109/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 2.000 zł na promocję powiatu poprzez wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Ostravie organizowanego przez Gminny Klub Sportowy" Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym.
Uchwała nr 1110/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2005r.

 w sprawie:
Przeznaczenia kwoty 400 złotych brutto na zakup upominku dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym w związku z otwarciem siedziby po generalnym remoncie.

Banery