BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała 1146/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 26 sierpnia 2005r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kórnik
Uchwała Nr 1147/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie:
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r.
Uchwała Nr 1148/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r. 

w  sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
Uchwała Nr 1149/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody dla Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1150/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r. 

w sprawie:
nieodpłatnego wynajęcia Sali sesyjnej firmie EXTRANET Internet Kreator z Torunia na "IV Ogólnopolskie Spotkanie Redaktorów Naczelnych systemu BIP.net.".
Uchwała Nr  1152/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 26 sierpnia 2005r.
 
w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-14 09:29
Uchwała Nr 1154/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.
 
w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mosinie.
Uchwała Nr 1155/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie budowy pomnika patrona NZSS "Solidarność"
ks. Jerzego Popiełuszki w Poznaniu.
Uchwała Nr 1156/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie uroczystości związanych z ogólnopolskimi obchodami 100 rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego-Patrona Kółek Rolniczych.

Banery