BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/294/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego.

Rada Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 592 ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 ze zmianami) uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin będący załącznikiem do uchwały, który określa zasady i tryb przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/294/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego.

Wyrażenie uznania młodym reprezentantom szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych Powiatu Poznańskiego za ich dobre wyniki i osiągnięcia sportowe poprzez przyznanie nagród finansowych jest formą podziękowania za promowanie powiatu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały regulującej zasady i tryb przyznawania nagród młodym sportowcom, finansowanych ze środków budżetu powiatu jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 05.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 11:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 09:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15897
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05