BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/301/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wiatach 2006-2007".

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1271), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Poznańskiego upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat.
2. Wysokość zobowiązania o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym w roku 2006 - 1.100.000 zł, a w roku 2007 - 550.000 zł.

§ 2. Usługi objęte zobowiązaniem określonym w § 1 będą realizowane w terminie od dnia 15 listopada 2005 r. do 15 kwietnia 2007 roku (dwa sezony zimowe).

§ 3. Zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1 zostaną spłacone z dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego roku 2006 i 2007.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/301/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w kolejnych latach będzie wykonywane w ramach 2-letniego przetargu na okres od początku 2006r. do 15 kwietnia 2007 roku (dwa sezony zimowe - 2006 i 2006/2007).
W związku z tym, że Zarząd Dróg Powiatowych może zawierać umowy na 1 rok kalendarzowy, dlatego zaistniała potrzeba wywołania niniejszej uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.
Zarząd Powiatu Poznańskiego udzieli odrębnego upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wiatach 2006-2007".
Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na przeprowadzenie procedury przetargowej i realizację przedmiotowego zadania.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-10-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 13:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 11:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 18180
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43