BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/304/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr I/3/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr I/3/II/2001 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się tytuł uchwały poprzez dodanie po słowach Komisji Statutowej słów "i Spraw Organizacyjnych",
2) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową i Spraw Organizacyjnych, której zadaniem jest wnioskowanie o przygotowanie projektów zmian w Statucie Powiatu Poznańskiego, regulaminach będących załącznikami tegoż Statutu, opiniowanie tych zmian oraz opiniowanie projektów uchwał dot. spraw organizacyjnych".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/304/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Z uwagi na napływające coraz częściej projekty uchwał, które nie są opiniowane przez żadną z merytorycznych komisji stałych Rady Powiatu Poznańskiego konieczne stało się rozszerzenie zakresu działalności Komisji Statutowej o rozpatrywanie wszelkich spraw o charakterze organizacyjnym.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 05.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 13:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 11:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15893
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05