BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/307/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXX/281/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu powołuje Komisję Stypendialną w składzie:
1. Tomasz Łubiński - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego - Przewodniczący Komisji,
2. Przemysław Wantuch - Kierownik Zespołu Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu - członek Komisji,
3. Piotr Pietryga - Pracownik Zespołu Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu - członek Komisji,
4. Urszula Mikiewicz - Inspektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury -członek Komisji,
5. Grażyna Mazurkiewicz - Kierownik działu ds. rodzin zastępczych i pomocy środowiskowej z PCPR - członek komisji,
w celu weryfikacji formalnej wniosków indywidualnych uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku zrealizowaniem przez Powiat Poznański Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/307/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Wdrażanie przez Powiat Poznański programu pomocy stypendialnej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponagimnazjalnych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, nakłada na Powiat Poznański obowiązek powołania Komisji Stypendialnej w celu oceny wniosków indywidualnych uczniów pod kątem spełniania kryteriów kwalifikacyjnych programu. Zweryfikowane wnioski indywidualne staną się podstawą do złożonego przez Powiat Poznański w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku zbiorczego o sfinansowanie projektu stypendialnego. Projekt będzie sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji po zatwierdzeniu projektu.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-10-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 14:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 12:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 17440
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 10:03