BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/315/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 października 2005r.

 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Arkadego Fiedlera.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Arkadego Fiedlera, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIII/315/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2005r.

W związku ze złożeniem pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego przez Pana Arkadego Fiedlera i wystąpieniem przesłanki wynikającej z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 17.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-17 14:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 10:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4078
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 10:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:20