BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/329/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1II/14/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 pkt 5 wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "KRYSTYNA SEMBA".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXV/329/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

W związku z wygaśnięciem mandatów radnych Pana Arkadego Fiedlera oraz Pana Marka Woźniaka, spowodowanych złożeniem rezygnacji oraz wstąpieniem na ich miejsce kandydatów z tej samej listy, którzy w wyborach do Rady Powiatu uzyskali kolejno największą liczbę głosów m.in. Pani Krystyny Semby, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-01 11:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 16:50

« wstecz

Banery