BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1232/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia założeń" Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 i poddanie dokumentu pod konsultacje społeczne.
Uchwała Nr 1233/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2005r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-07 13:22
Uchwała Nr 1234/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych /paramedycznych.
2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-03 08:59

Banery