BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1259/2005
  Zzarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-26 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-21 08:34
Uchwała Nr 1260/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
przyznanie nagrody pieniężnej finaliście XV Konkursu Chopinowskiego-Jackowi Kortusowi za szczególny wkład w promowanie powiatu poznańskiego
Uchwała Nr 1261/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
1.Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Mosinie.
2. Uchylenia Uchwały Nr 1191/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 27.09.2005 r.
Uchwała Nr 1262/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1263/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów uzupełnienia i powielenia wydawnictwa multimedialnego "Maksymilian Jackowski-agrarny wizjoner".
Uchwała Nr 1264/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie:
wsparcia organizacji obchodów 20-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Banery