BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/335/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Poznańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 1999 r. Nr 30, poz. 633 z późn. zm. oraz poz. 634) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na 2006r.
2. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Komisję Rewizyjną do określenia terminów przeprowadzania poszczególnych kontroli.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do zlecania rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną skarg, kierowanych na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 27.12.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-27 12:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 10:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6684
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-30 14:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:18