BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/336/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr VI/46/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" zmienionej uchwałą nr IV/22/II/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera f w zw. z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/46/99 z dnia 30 marca 1999 r. zmienionej uchwałą nr IV/22/II/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2. Ustanawia się Pana Jana Grabkowskiego – Starostę Poznańskiego reprezentantem Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXVI/336/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Marka Woźniaka (dotychczasowego reprezentanta powiatu poznańskiego w Stowarzyszeniu) z funkcji wicestarosty poznańskiego i radnego powiatu poznańskiego, podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 27.12.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-27 13:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 10:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6633
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-30 14:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32