BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1315/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2006r.


 w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 r.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-19 12:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-10 10:06

Uchwała Nr 1317/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska" z siedzibą 61-692 Poznań os. Czecha 122/32 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 7.

Uchwała Nr 1318/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2006 r.


w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-03-07 14:56

Banery