BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1334/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.


 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z przyległym terenem. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-06 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 11:23

Uchwała Nr 1336/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-10 13:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 11:24

Uchwała Nr 1337/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-02-10 14:22


Uchwała Nr 1338 /2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-26 10:39


Uchwała Nr 1339/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na Nagrodę Starosty.

Uchwała Nr 1340/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty w roku 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-26 09:20


Uchwała Nr 1341/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów uprawnionych na rok 2006.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-20 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 11:26


Uchwala Nr 1342/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 4/99 z dnia 15.02.1999r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Uchwała Nr 1343/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszych projektów na zajęcia pozalekcyjne w placówkach Powiatu Poznańskiego.

Banery