BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/II/2006

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/269/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XXIX/269/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXXVIII/351/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 28 lutego 2006r.

 

Rezygnacja z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9 wynikała z faktu późnego rozstrzygnięcia przetargu na realizację niniejszej inwestycji - uchwała nr 1292/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13.12.2005 w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co ze względów formalnych stosowanych przez WFOŚiGW przy udzieleniu pożyczek uniemożliwiło skorzystanie z w/w pomocy finansowej w roku 2005.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-02 12:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8778
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59