BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/360/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Poznańskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2005, udziela się Zarządowi Powiatu Poznańskiego absolutorium z wykonania budżetu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały nr XL/360/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 25 kwietnia 2006r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej, w celu wydania opinii. Opinia organu nadzoru jakim jest RIO o przedłożonych sprawozdaniach jest pozytywna. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego, po wnikliwym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) został przekazany i zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Opinia RIO w tym względzie również jest pozytywna.
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych, podjęcie przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium jest uzasadnione. Udzielenie absolutorium następuje w trybie art. 30 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-05-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-05-02 10:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 14:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4779
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 08:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40