BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLI/371/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie: skargi p. …….....….......…....…….*, zamieszkałej w ………….........…....……*, z dnia 5 kwietnia 2006r.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 169 poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia skargi przekazanej Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego (protokół z rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały).**

 

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. ………………..* jest nieuzasadniona.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLI/371/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2006r.

 

Skarga pani ………………*, zamieszkałej w …………………..*, z dnia 5 kwietnia 2006 r. dotyczyła zarzutu naruszenia prawa w związku ze sprawą wydania pozwolenia na budowę budynku garażowego na działce o nr ewidencyjnym 1144, sąsiadującej z działką p. …………….* a położoną w ……………………*.

Podstawą rozpatrzenia skargi była uchwała nr XXXVI/335/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na 2006 r., która w § 3 upoważnia Przewodniczącego Rady do zlecania Komisji Rewizyjnej rozpatrywania skarg dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę w oparciu o otrzymane z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu materiały zgromadzone w sprawie oraz złożone na posiedzeniu Komisji w dniu 16 maja 2006 r. przez pracowników tegoż Wydziału wyjaśnienia.

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane na podstawie otrzymanych w sprawie dokumentów i złożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała, że skarga p. ………………* z dnia 5.04.2006 r. i zawarte w niej zarzuty pod adresem Starosty Poznańskiego nie mają uzasadnienia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

** Protokół do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-06-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-06-02 09:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 09:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9518
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00