BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1565/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006 r.
 
w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2006

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-06-22 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-16 13:43

Uchwała Nr 1566/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
nie wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr 1567/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie: nieodpłatnego przekazania kserokopiarek dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z o.o. „Szpital w Puszczykowie”.

Uchwała Nr 1568/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie:
przyznania środków na dofinansowanie zawodów.

Uchwała Nr 1569/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na nagrody i poczęstunek dla uczestników VI Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”.

Uchwała Nr 1570/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dokształcanie nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr 1571/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie:
zmiany formy przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z formy refundacji poniesionych wydatków na formę finansową opartą na zaświadczeniach o uczestnictwie uczniów w zajęciach szkolnych.

Uchwała Nr 1572/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli dla: 1) Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 2) Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. „Szpital w Puszczykowie”.

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-06-27 08:54
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:11

Uchwała Nr 1573/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008 ".

Uchwała Nr 1574/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgodny na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Bogdanem Drzewieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Drzewiecki ul. Głogowska 39/14, 60-736 Poznań, na wykonanie projektu przebudowy istniejącego zasilania energetycznego i oświetlenia terenu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

Uchwała Nr 1575/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie:­
wyrażenia zgody na zmianę umowy WA 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w części dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkól Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżynskiego 5a - III Etap".

Uchwała Nr 1576/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym dzialałność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r. - Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkól Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.

Uchwała nr 1577/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006 roku.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.500,00 brutto zł na pokrycie kosztów zakupu 3 pierwszych nagród dla załóg startujących w II Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym „RATOWNICTWO - 2006”.

 

Uchwała Nr 1578/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2006r.
 
w sprawie:
1. Uchylenia Uchwały Nr 1559/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15.05.06 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w zakresie dotyczącym odrzucenia oferty DGM Computers. 2. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Banery