BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwala Nr 1595/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania II Letnich Integracyjnych Warsztatów Muzycznych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1596/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr 855/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
Uchwała Nr 1597/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006 r.
 
w sprawie :
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-06-22 13:41
Uchwała Nr 1598/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Uchwała Nr 1599/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1600/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową.

Uchwała Nr 1601/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Uchwała Nr 1602/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach). 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-06-22 08:56

Uchwała Nr 1603/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-03 11:54
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-17 13:21

Uchwała Nr 1604/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 800 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie udziału ucznia w Mistrzostwach Polski w Darcie.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-27 10:07

Uchwała Nr 1605/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach

Banery