BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1622/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

Z dnia 26 czerwca 2006r.

 

W sprawie:

uzgodnienia   1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedruska w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. Chudowskiej, Gm. Suchy Las 2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr  41/1, 41/2, 42/4, 41/5 oraz części  działki 40 w suchym Lesie, gmina suchy Las

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:49

Uchwała Nr 1623/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
 przeznaczenia kwoty do 2.000 zł na zakup nagród dla finalistów zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych (seniorów) powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 1624/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez zamieszczenie modułu informacyjnego w katalogu Panorama Firm 2007
Uchwała Nr 1625/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dokształcanie nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1626/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca  2006r.

w sprawie:
uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1627/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-17 11:19
Uchwała Nr 1628/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 26 czerwca 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40
Uchwała Nr 1629/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu os. Kościuszkowców 4
Uchwała Nr 1630/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie:
 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.
Uchwała Nr 1631/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.
Uchwała Nr 1632/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów odstrzału lisów i jenotów w 2006 roku oraz udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów modernizacji systemów ogrzewania w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie i Komisariacie Policji w Pobiedziskach.
Uchwała Nr 1633 /2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1534/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego „Gawroński i Spółka” SAGA Brokers s. c. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych
Uchwała Nr 1634/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.

w sprawie:
dofinansowania organizacji koncertu „Wiara, Miłość, Nadzieja” z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmin powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 1635/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

Z dnia 26 czerwca 2006r.

  

W sprawie:

wyrażenia zgody na podnajem pomieszczeń nr 351 przez NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna
Przychodnia lekarska firmie PHU AMB–MED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w budynku przy ul.Słowackiego 8

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:55
Uchwała nr 1636/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Zlotu ZHR w 50. rocznicę Poznańskiego Czerwca' 56.

Banery