BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.)
 • Regulamin konkursu nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 organizowanego przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu 61-714, al Niepodległości 34 oraz Instytucję Pośredniczącą WRPO 2014+, tj. Stowarzyszenie Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu 62-124,
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U.2017.682 j.t.) 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

      d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Kawecka Anna
  data publikacji: 2018-05-24 12:52
 • zmodyfikował: Kawecka Anna
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 07:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-05-24 12:59 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 13:13 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 13:16 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 14:03 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 14:04 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 14:05 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2018-05-24 14:07 przez Kawecka Anna
 • zmieniono 2020-01-10 07:46 przez Kawecka Anna

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12638
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-10 14:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56