BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Uchwała Nr 2862/2022
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (PDF 2.36MB)

* * * *
Treść regulaminu - wersja dla czytnika ekranu (PDF 907.5kB)

Schemat organizacyjny - wersja dla czytnika ekranu (PDF 439kB)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-13 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 10:54

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Rozdział II
Zasady kierowania Starostwem

 

Rozdział III
Organizacja Starostwa


Rozdział IV
Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych

Rozdział V
Podstawowe zadania wydziałów i stanowisk samodzielnych:

 

 1. Biuro Rady
 2. Gabinet Starosty
 3. Wydział Organizacyjny
 4. Wydział Finansów
 5. Wydział Budżetu
 6. Wydział Administracyjny
 7. Biuro Zamówień Publicznych
 8. Wydział Komunikacji i Transportu
 9. Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 10. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
 11. Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów
 12. Wydział Nieruchomości
 13. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 14. Wydział Radców Prawnych
 15. Wydział Audytu i Kontroli
 16. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 17. Wydział Edukacji
 18. Wydział Inwestycji i Remontów
 19. Wydział Gospodarowania Mieniem
 20. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 21. Wydział  Informatyki
 22. Wydział Kadr i Płac
 23. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 24. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 25. Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 26. Powiatowy Konserwator Zabytków
 27. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
 28. Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego
 29. Samodzielne Stanowisko ds. BHP
 30. Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego
 31. Geodeta Powiatowy
 32. Inspektor Ochrony Danych
 33. Samodzielne stanowisko ds Ppoż

 

Rozdział VI
Przyjęcia klientów. Tryb załatwiania skarg i wniosków

 

Rozdział VII
Zasady planowania pracy

 

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism

Rozdział IX
Redagowanie i opracowywanie aktów prawnych

Rozdział X
Postanowienia końcowe


***
Schemat Organizacyjny Starostwa

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 10:50
 • grafika przedstawia schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj całą stronę

Banery