BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1783/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę krzeseł dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 08:40
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 13:15
Uchwała Nr 1784/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę 1) sprzętu AGD i RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie; 2) sprzętu RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 09:26
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 13:15

Uchwała Nr 1785/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zadań Powiatu Poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-11-03 12:21
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-05 09:48
Uchwała Nr 1786/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wokół Starostwa wraz z aranżacją zieleni wewnątrz urzędu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 09:02
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-05 09:51
Uchwała Nr 1787/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dokształcanie nauczyciela Zespołu Szkół Nr l w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1788/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r. 

w sprawie: 1. Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-18 16:25
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-08 09:44
­­Uchwała Nr 1789/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 09:07
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-08 09:48
Uchwała Nr 1790/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę: 1) część I - prześcieradeł dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach; 2) część II - kołder, poduszek, pościeli, prześcieradeł, kocy i podkładów dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-10-17 08:30
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-08 09:53
Uchwała Nr 1791 /2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania autobusu marki BOVA MAGIQ dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach.
Uchwała Nr 1792/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
zmiany umowy dotyczącej dostawy i montażu wyposażenia sprzętu sportowego w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1793/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r. 

w sprawie:
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcami Krzysztofem i Genowefą Kromuła prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą "KROMUŁA" Spółka Cywilna, z siedzibą w 61-314 Poznaniu, przy ulicy Morwowej 10, na przeniesienie rozdzielaczy centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.
Uchwała Nr 1794/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r. 

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Tadeuszem Śledź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma ogólnobudowlana Tadeusz Śledź, z siedzibą w 60-231 Poznaniu, przy ulicy Niegolewskich 27/4, na prace remontowe, ogólnobudowlane pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny w budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.
Uchwała Nr 1795/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.

w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Suchy Las
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 09:48
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-08 13:52
Uchwała Nr 1796/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Komorniki
Uchwała Nr 1800/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających napędzanymi silnikami spalinowymi w dniach 16-17.09.2006 r. na Jeziorze Biezdruchowo
Uchwała Nr 1801/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".
Uchwała Nr 1802/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.
 
w sprawie:
przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Uchwała Nr1803/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 września 2006r.

w sprawie:
l. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-26 13:20

Banery