BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1822/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006r.

 w sprawie:
powołania Komisji w celu przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i poradni prowadzonych przez Powiat Poznański
Uchwała Nr 1823/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006r.
 
w sprawie:
1.Ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb Swarzędz, arkusz mapy 10, działka 878/4 o powierzchni 0,0580 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/001774l8/5. 2.Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-10 13:03
Uchwała Nr 1824/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1315/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok
Uchwała Nr 1825/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Uchwała Nr 1826/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.
 
w  sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".
Uchwała Nr 1827/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r. 

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-10 13:12
Uchwała Nr 1828/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie.
Uchwała 1829/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniezonego na dostawę sprzętu AGD, RTV, sprzętu komputerowego i fotograficznego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno ¬Wychowawczego w Mosinie oraz sprzętu RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno ¬Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.
Uchwała 1830/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.

 w sprawie:
 zakupu kserokopiarki dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1832/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej boisk sportowych w Powiecie Poznańskim
Uchwała nr 1833/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2006 r.

 w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup gadżetów celem wręczenia ich na spotkaniu starosty z Klubem "Orzeł" Modrze.

Banery