BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/407/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208 poz. 2128 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2772, Dz. U. z 2005r. Nr 132 poz. 1110, Dz. U. z 2005r. Nr 163 poz. 1362, Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459, Dz. U z 2005r. Nr 167 poz. 1398) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U z 2002 Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U z 2002 Nr 214 poz. 1806), w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459, Dz. U z 2000r. Nr 6 poz. 70), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 tej ustawy: 

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża wolę nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w m. Krerowo, Gmina Kleszczewo obręb: Kleszczewo, arkusz mapy: 1, działki nr 9/6, 11/4 i 21/1 , stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 

§ 2. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 jest niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 241 OP. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXII/300/II/2005 z dnia 27 września 2005 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/407/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwrócił się do Starostwa Powiatowego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przejęcia na własność Powiatu Poznańskiego części nieruchomości gruntowej: oznaczonej w ewidencji gruntów: Gmina: Kleszczewo, obręb: Kleszczewo, Krerowo działek nr: 9/6 i 11/4 i 21/1 stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej 241 OP, działki te będą wchodzić w skład pasa drogowego poszerzonej drogi.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11984
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-21 16:39