BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/408/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami, Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 200 poz. 188 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055 z 2004 r.) w związku z art. 238 ust. 3 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zmianami: Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2005r., Dz. U. Nr 69 poz. 962 z 2005r., Dz. U. Nr 45 poz. 319 z 2006r., Dz. U. Nr 104 poz. 708 z 2006r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/408/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

W związku koniecznością dostosowania do wymagań aktualnych przepisów, w szczególności do art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., który określa, że jednostka budżetowa działa na podstawie Statutu określającego w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu sporządził i przedstawił pod obrady załączony do niniejszej Uchwały Statut, celem jego zatwierdzenia przez Radę Powiatu Poznańskiego.
Wobec powyższego podjęcie stosownej Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7905
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:27