BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/410/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1.1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przekazanie przez Powiat Poznański niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej.
2. Zadania o których mowa ust. 1 polegają na wspieraniu placówki rodzinnej w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu i sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy.
3. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Poznaniu. 

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, określającego warunki na jakich dokonana zostanie refundacja kosztów, wynikających z realizacji zadań o których mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/410/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r. 

w sprawie: przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zadania dotyczące wspierania placówki rodzinnej w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, przy przygotowaniu i sporządzaniu indywidualnego planu pracy oraz okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce dokonuje wyłącznie ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
Ustawa nie przewiduje możliwości wykonania tego zadania przez inną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. Na terenie powiatu poznańskiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zlecenia zadania Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Poznaniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8026
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23