BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/412/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/375/II/2006r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Obsługa prawna Starostwa lub wykonywanie zadań służby bhp może być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej przez podmioty wyłonione zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych".
2) W § 40 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. w zakresie obronności:
1) organizowanie akcji kurierskiej,
2) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa iw czasie wojny,
3) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
4) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
5) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
6) realizacja szkolenia obronnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/412/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W związku z wydaniem nowych przepisów wykonawczych nakładających realizację zadań obronnych na starostę, koniecznym stało się uszczegółowienie dotychczasowych postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu w części dotyczącej zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Uszczegółowiono również zapisy dotyczące wykonywania zadań służby bhp i obsługi prawnej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7886
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 12:52