BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/413/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: nadania statutu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/413/II/2006
Rady powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r. 

w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) jednostki budżetowe działają na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. Na podstawie art. 238 ust. 3 ww. ustawy organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nadają statuty jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów w terminie do 30.06.2006 r. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie do chwili obecnej nie posiadał nadanego statutu. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7895
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03