BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1869/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r.
 
w sprawie:
przyznania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego
Uchwała Nr 1870/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r. 

w sprawie:
udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. l pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych do Umowy W A 3432/37/06 (CZĘŚĆ II).
Uchwała Nr 1871/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 1872/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r. 

w sprawie:
 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-02 09:50
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-02 14:06
Uchwała Nr 1873/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 16 października 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania kserokopiarki cyfrowej KYOCERA MITA KM 1635 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
Uchwała Nr 1874/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na organizację II Turnieju „Rowerem bezpiecznie i wesoło”
Uchwała Nr 1875/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję laureatów IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości"
Uchwała Nr 1876/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r.
 
w sprawie:
zlecenia badań monitoringowych w rejonie zlikwidowanego mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Wagowo, gm. Pobiedziska.
­­Uchwała nr 1877/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 4.000 zł. brutto na zakup upominków dla Radnych Powiatu Poznańskiego z okazji zakończenia II Kadencji Rady Powiatu Poznańskiego 2002-2006.

Banery