BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1929/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z 14 listopada 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dokształcanie nauczyciela LO w Kórniku
Uchwała Nr 1931/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 9 pokazowych walizek narkotykowych wraz z zestawem uzupełniającym. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-11-24 11:28
Uchwała Nr 1932/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-21 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 12:30
Uchwała Nr 1933/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu ocieplenia w stropie kondygnacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-21 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 12:47
Uchwała Nr 1934/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.

 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę 2 infomatów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-21 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 13:07
Uchwała Nr 1936/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.

w sprawie:
przyznania stypendiów studentom zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-11-22 14:27
Uchwała Nr 1937/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2006r.
 
w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Banery