BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1945/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 listopada 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Gali Charytatywnej czyli Gwiazdy na Gwiazdkę.
Uchwała Nr 1946/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 listopada 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę osłon na materace i poduszek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-12-13 13:56
Uchwała Nr 1948/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 listopada 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1908/2006 Zarządu powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2006r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".
Uchwała Nr 1949/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie defibrylatora dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 11. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-12-13 13:46

Banery