BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/9/III/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Pana Ireneusza Sobiaka kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1760; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 242; Dz. U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1055; Dz. U. z 2006 r. Nr 159, poz. 1127), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Ireneusza Sobiaka, na jego miejsce wstępuje Pan Leszek BERNACZYK kandydat z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Piotr Burdajewicz

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr II/9/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

W związku ze złożoną rezygnacją, a co za tym idzie wygaśnięciem mandatu radnego Pana Ireneusza Sobiaka, rada zobowiązana jest do podjęcia uchwały o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów (fakt ten został potwierdzony pismem z dnia 30 listopada 2006 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu), a nie utracił prawa wybieralności.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-12-27 11:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10978
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-10 12:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:12