BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/10/III/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2006r.

 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną, której przedmiotem działania jest kontrolowanie Zarządu Powiatu Poznańskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu Powiatu oraz występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 2. Szczegółowy zakres zadań Komisji Rewizyjnej określa Statut Powiatu Poznańskiego.

§ 3. W skład Komisji wchodzą następujący radni:
1. Przewodniczący Komisji – Jarosław Dobrowolski
2. Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Jankowski
3. Członek Komisji – Zbigniew Andrusiak
4. Członek Komisji – Marek Lis
5. Członek Komisji – Arkadiusz Małyszka

6. Członek Komisji – Marek Serwatkiewicz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Piotr Burdajewicz

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-12-27 11:05
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 09:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10979
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-10 12:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31