BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Rozłożenie na raty zaległości czynszowych w wysokości 3.177,40 zł Pani Irenie i Andrzejowi F. - najemcom lokalu w Owińskach w następujący sposób:

- 31 rat w kwocie 100,00zł,

- 32 raty w kwocie 77,40zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Raty płatne będą do dziesiątego dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2007 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
    data wytworzenia: 2007-07-05
  • opublikował: Smolińska Joanna
    data publikacji: 2007-07-05 11:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-16 10:20

drukuj całą stronę

Banery