BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

- PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO -

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

II. Definicja

 • ponowne wykorzystywanie - to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:
  1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;
  2. e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl
  3. elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

IV. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 3. tajemnicę przedsiębiorcy;
 4. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Poznańskiemu.

V. Opłaty

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.
   
 2. Starosta Poznański może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

VI. Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
   
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Kurek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2016-08-08 13:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 12:08

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3028
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-25 12:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36