BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

GABINET STAROSTY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Rzecznik Prasowy
Katarzyna Wozińska-Gracz
kom. 506 082 488
tel. 61 8410-597
fax: 61 8473-421
e-mail: katarzyna.wozinska-gracz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 110 A

Zastępca Dyrektora Wydziału
Tomasz Morawski
kom. 504 134 189
tel. 61 8410-667
fax: 61 8473-421
e-mail: tomasz.morawski@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 111

Wydział Gabinet Starosty
Pracownicy Gabinetu
tel. 61 8410-514
tel. 61 8418-820
tel. 61 8410-779
I piętro, pok. 110

Sekretariat
tel. 61 8410-539
tel. 61 8410-501
I piętro, pok. 104

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Pracownicy Referatu
tel. 61 8410-535
tel. 61 8418-826
tel. 61 8410-544
I piętro, pok. 103 D

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

 1. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
 2. prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 3. przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
 4. organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,
 5. prezentowaniem i przeprowadzaniem przedsięwzięcia pt.: „Nagrody Starosty Poznańskiego”,
 6. prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,
 7. prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
 8. współpracą ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach Powiatu Poznańskiego,
 9. bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
 10. organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
 11. kontaktem z przedstawicielami mediów, w tym przekazywanie informacji prasowych i prezentowanie stanowiska Starosty i Zarządu,
 12. realizacja projektów medialnych,
 13. przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów   informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
 14. obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności

 1. organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,
 3. realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,
 4. poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,
 5. prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako JST), w szczególności:

 1. organizacją wizyt przedstawicieli JST w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych JST,
 3. realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a innymi JST,
 4. współpracą z krajowymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

 1. współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,
 2. przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,
 3. tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
 4. udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,
 5. podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,
 6. organizowaniem imprez, konkursów, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących m.in. Powiatu Poznańskiego,
 7. przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 8. prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Felińska
  data wytworzenia: 2003-12-06
 • opublikował: Kolanowska-Pogrzebna Hanna
  data publikacji: 2003-06-12 12:17
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 14:21

Banery